Thư viện kiến thức của chúng tôi vẫn đang trau dồi thêm ngôn ngữ mới. Nếu bạn muốn xem tất cả nội dung có sẵn, vui lòng chọn "English (US)" từ menu ngôn ngữ thả xuống ở góc trên cùng bên phải.

Gần đây, Microsoft đã công bố về việc thay đổi quy trình lập danh sách trắng cho các môi trường Microsoft 365. Để lập danh sách trắng trong Microsoft 365, vui lòng truy cập vào bài viết Cách sử dụng Chính sách gửi nâng cao trong Microsoft 365 và lập danh sách trắng theo các hướng dẫn đó.

Ý kiến của một số khách hàng hài lòng về chúng tôi

*Hỗ trợ ngôn ngữ cho một số tính năng bị hạn chế.