Hoàn thành khóa đào tạo

Hỗ trợ học viên: Tính tương thích của trình duyệt

Khi bạn đã sẵn sàng tham gia khóa đào tạo, điều quan trọng là bạn phải biết liệu chúng tôi có hỗ trợ trình duyệt bạn sẽ sử dụng hay không. Việc sử dụng trình duyệt mà chúng tôi hỗ trợ sẽ giúp bạn tránh được các sự cố có thể làm gián đoạn khóa đào tạo. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết những trình duyệt mà chúng tôi hỗ trợ.

  Chrome Microsoft Edge Firefox Safari
Windows Tương thích Tương thích Tương thích  
MacOS Tương thích   Tương thích Tương thích
iPhone (iPhone 10+) Tương thích     Tương thích
iPad (11 inch Pro) Tương thích     Tương thích
Android (Galaxy S10) Tương thích      

Bạn không tìm thấy nội dung mình cần?

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ