Kontosäkerhet

Hur aktiverar jag tvåfaktor- eller multifaktorautentisering på mitt konto?

Genom att aktivera multifaktorautentisering (MFA) på kontot utökas inloggningsprocessen med ett extra steg som kräver att användaren verifierar sin identitet. När MFA är aktiverat måste användaren ange en verifieringskod, som generas via autentiseringsappen, varje gång han eller hon loggar in på kontot.

Administratörer kan aktivera MFA för samtliga användare av kontot. Användare kan även aktivera MFA för sitt konto i Utbildningsmiljön. Klicka på länken nedan för att lära dig mer om hur du aktiverar MFA.

Note: Denna funktion kan inte tillämpas om du använder enkel inloggning (SSO). SSO-programmet kommer att autentisera inloggningen istället för MFA.

Gå till:Aktivera MFA som administratörAktivera MFA för slutanvändarnaAktivera MFA i UtbildningsmiljönFelsökning

Aktivera MFA som administratör

Stegen nedan beskriver hur du aktiverar MFA som administratör i administratörskonsolen. Om du föredrar att aktivera MFA i Utbildningsmiljön ska du gå till avsnittet Aktivera MFA i Utbildningsmiljön i denna artikel.

Följ stegen nedan för att aktivera MFA på administratörskonsolen:

 1. Ladda ned en autentiseringsapp på mobilen. Läs vår artikel Multifaktor- eller tvåfaktorautentiseringsappar för rekommenderade appar.
 2. Logga in på ditt KnowBe4-konto.
 3. Klicka på din e-postadress i det översta högra hörnet och välj Profil.

 4. Längst ner i din profil finns Multifaktorautentisering som tillval.
 1. Klicka på Aktivera-knappen. 
 2. Ett modalt fönster visas med en QR-kod och en MFA-kod. Du kan antingen
  1. skanna QR-koden med autentiseringsappeneller
  2. manuellt ange den unika verifieringskoden som skickats till dig.
 3. Ett sexsiffrigt engångslösenord visas i autentiseringsappen. Ange detta lösenord i fältet.
 4. Klicka på OK för att stänga det modala fönstret.
 5. Klicka på knappen Uppdatera profil för att spara ändringarna.

Nästa gång du loggar in måste du ange en kod som genereras via autentiseringsappen på mobilen. Du måste ange en autentiseringskod varje gång du loggar in på ditt konto.

Aktivera MFA för slutanvändare

Stegen nedan beskriver hur du aktiverar MFA för användare. Det går inte att aktivera MFA för flera användare samtidigt. Varje användare måste aktiveras individuellt. Om du vill att användarna ska aktivera MFA på egen hand går du till avsnittet Aktivera MFA i Utbildningsmiljön i denna artikel.

 1. Be användarna att ladda ned en autentiseringsapp på smartphonen. Läs vår artikel Multifaktor- eller tvåfaktorautentiseringsappar för rekommenderade appar.
 2. Logga in på ditt KnowBe4-konto.
 3. Klicka på fliken Användare.
 4. På underfliken av Användare väljer du den användare vars MFA du vill aktivera. 
 5. Klicka på användarens namn eller e-postadress för att gå till deras Användarprofil.
 6. Gå till fliken för Användarinformation. Längst ner på profilen finns Multifaktorautentisering som tillval.
 7. Klicka på Aktivera-knappen. 
 8. Ett modalt fönster visas med en QR-kod och en MFA-kod. Sedan kan användaren antingen:
  1. skanna QR-koden med autentiseringsappeneller
  2. manuellt ange den unika verifieringskoden som skickats till dig.
 9. Klicka på OK för att stänga det modala fönstret.
 10. Klicka på knappen Uppdatera användare för att spara ändringarna.

Nästan gång användaren loggar in på sitt konto måste koden som genererats av autentiseringsappen på användarens mobil anges. Användaren måste ange en autentiseringskod varje gång inloggning sker på kontot.

Aktivera MFA i Utbildningsmiljön

Följ dessa steg för att aktivera multifaktorautentisering (MFA) i Utbildningsmiljön:

 1. Ladda ned en autentiseringsapp på mobilen. Läs vår artikel Multifaktor- eller tvåfaktorautentiseringsappar för rekommenderade appar.
 2. Logga in på ditt KnowBe4-utbildningskonto.
 3. Klicka på din e-postadress i det översta högra hörnet och välj Profil.
 4. På sidan som öppnas ska du gå till avsnittet för Multifaktorautentisering.
 5. Klicka på Aktivera.
 6. Ett modalt fönster visas med en QR-kod. Skanna QR-koden med autentiseringsappen.
 7. Ett sexsiffrigt engångslösenord visas i autentiseringsappen. Ange detta lösenord i fältet.

Om engångslösenordet är korrekt kommer sidan att uppdateras och MFA aktiveras för ditt konto. MFA kommer inte att aktiveras om engångslösenordet är felaktigt och du måste då försöka igen.

Låst konto

Om du anger en felaktig MFA-kod tre gånger så kommer ditt KnowBe4-konto att låsas. Kontot låses upp automatiskt efter en timme. Om du behöver få åtkomst till ditt konto omedelbart ska du kontakta en IT-administratör, chef eller arbetsledare och be om hjälp.

Låsa upp ett användarkonto

MFA måste avaktiveras innan du kan återaktivera ett användarkonto som har låsts på grund av MFA. Därefter måste du manuellt aktivera MFA via användarens Användarprofil eller be användaren att aktivera MFA i Utbildningsmiljön efter ny inloggning.

Låsa upp ditt konto

Om du är administratör för ditt KnowBe4-konto och blir utelåst på grund av MFA ska du kontakta vårt supportteam för hjälp.

Hittar du inte det du letar efter?

Kontakta supporten