Zabezpečení účtu

Jak u svého účtu povolím dvoufaktorové nebo vícefaktorové ověřování?

Pokud u svého účtu povolíte vícefaktorové ověřování (MFA), proces přihlášení se rozšíří o jeden krok, ve kterém bude nutné ověřit vaši totožnost. Uživatelé, kteří ověřování MFA povolí, budou muset při každém přihlášení k účtu použít ověřovací kód, který jim vygeneruje ověřovací aplikace.

Správci mohou ověřování MFA povolit pro jakéhokoli uživatele účtu. Uživatelé mohou ověřování MFA používat i u svého účtu v rámci studijního rozhraní. Níže uvedené odkazy můžete využít k procházení podrobnějších informací o povolení ověřování MFA.

Note: Pokud používáte metodu jednotného přihlašování (SSO), tato funkce nebude dostupná. Ověřování bude provádět aplikace SSO místo ověřování MFA.

Přejít na:Povolení ověřování MFA z pozice správcePovolení ověřování MFA pro koncové uživatelePovolení ověřování MFA ve studijním rozhraníPoradce při potížích

Povolení ověřování MFA z pozice správce

Níže uvedené kroky popisují, jak ověřování MFA povolit jako správce z konzole správce. Pokud byste chtěli povolit ověřování MFA ze studijního rozhraní, přečtěte si část Povolení ověřování MFA ve studijním rozhraní v tomto článku.

Povolení ověřování MFA z konzole správce provedete následovně:

 1. Do chytrého telefonu si stáhněte ověřovací aplikaci. Doporučené aplikace najdete v článku Aplikace pro vícefaktorové nebo dvoufaktorové ověřování.
 2. Přihlaste se ke svému účtu KnowBe4.
 3. Klikněte na svou e-mailovou adresu v pravém horním rohu a vyberte možnost Profil.

 4. Ve spodní části profilu se zobrazí možnost Vícefaktorové ověřování.
 1. Klikněte na tlačítko Povolit
 2. V modálním okně se zobrazí QR kód a kód ověřování MFA. Můžete si vybrat jednu z těchto možností:
  1. Naskenujte čárový kód pomocí ověřovací aplikace.NEBO
  2. Ručně zadejte jedinečný kód, který jste obdrželi.
 3. V ověřovací aplikaci se zobrazí šestimístné jednorázové heslo. Zadejte je do příslušného pole.
 4. Kliknutím na tlačítko OK modální okno zavřete.
 5. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat profil tyto změny uložte.

Při příštím přihlášení budete požádáni, abyste zadali kód vygenerovaný ověřovací aplikací na vašem chytrém telefonu. Ověřovací kód bude nutné zadat při každém přihlášení k účtu.

Povolení ověřování MFA pro koncové uživatele

Níže uvedené kroky popisují, jak povolit ověřování MFA pro koncové uživatele. Ověřování MFA nelze nastavit pro více uživatelů najednou. Nastavení pro jednotlivé uživatele musí být provedeno zvlášť. Pokud byste chtěli, aby uživatelé povolili ověřování MFA sami, přečtěte si část Povolení ověřování MFA ve studijním rozhraní v tomto článku.

 1. Zajistěte, aby si uživatelé do svých chytrých telefonů stáhli ověřovací aplikaci. Doporučené aplikace najdete v článku Aplikace pro vícefaktorové nebo dvoufaktorové ověřování.
 2. Přihlaste se ke svému účtu KnowBe4.
 3. Klikněte na kartu Uživatelé.
 4. V seznamu na dílčí kartě Uživatelé najděte uživatele, pro kterého chcete ověřování MFA povolit. 
 5. Kliknutím na jméno nebo e-mailovou adresu uživatele přejděte do jeho Profilu uživatele.
 6. Přejděte na jeho kartu Informace o uživateli. Ve spodní části profilu se zobrazí možnost Vícefaktorové ověřování.
 7. Klikněte na tlačítko Povolit
 8. V modálním okně se zobrazí QR kód a kód ověřování MFA. Koncový uživatel si může vybrat jednu z těchto možností:
  1. Naskenuje čárový kód pomocí ověřovací aplikace.NEBO
  2. Ručně zadá jedinečný kód, který obdržel.
 9. Kliknutím na tlačítko OK modální okno zavřete.
 10. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat uživatele tyto změny uložte.

Při příštím přihlášení bude uživatel požádán, aby zadal kód z ověřovací aplikace na svém chytrém telefonu. Ověřovací kód bude nutné zadat při každém přihlášení k účtu.

Povolení ověřování MFA ve studijním rozhraní

Vícefaktorové ověřování (MFA) v rámci studijního rozhraní povolíte následovně:

 1. Do chytrého telefonu si stáhněte ověřovací aplikaci. Doporučené aplikace najdete v článku Aplikace pro vícefaktorové nebo dvoufaktorové ověřování.
 2. Přihlaste se ke svému účtu KnowBe4 pro školení.
 3. Klikněte na svou e-mailovou adresu v pravém horním rohu a vyberte možnost Profil.
 4. Na stránce, která se otevře, přejděte do části Vícefaktorové ověřování.
 5. Klikněte na tlačítko Povolit.
 6. V modálním okně se zobrazí QR kód. Čárový kód můžete naskenovat pomocí ověřovací aplikace.
 7. V ověřovací aplikaci se zobrazí šestimístné jednorázové heslo. Zadejte je do příslušného pole.

Pokud bude jednorázové heslo správné, dojde k obnovení stránky a povolení ověřování MFA u vašeho účtu. Pokud nebude jednorázové heslo správné, k povolení ověřování MFA nedojde a vy budete muset celou akci zopakovat.

Uzamknutý účet

Pokud kód ověřování MFA zadáte třikrát po sobě nesprávně, váš účet KnowBe4 se uzamkne. Po uplynutí jedné hodiny se automaticky odemkne. Pokud ke svému účtu potřebujete mít přístup okamžitě, požádejte o pomoc IT správce, manažera nebo nadřízeného.

Odemknutí účtu uživatele

Pokud chcete odemknout účet uživatele, který byl uzamčen při ověřování MFA, musíte nejprve ověřování MFA pro tento účet zakázat. Pak budete muset ověřování MFA ručně povolit z Profilu uživatele nebo budete muset uživatele požádat, aby ověřování MFA povolil ve studijním rozhraní, jakmile se znovu přihlásí.

Odemknutí vlastního účtu

Pokud jste správcem vlastního účtu KnowBe4 a účet se při ověřování MFA uzamkne, požádejte o pomoc náš tým podpory.

Nemůžete najít, co hledáte?

Kontaktovat podporu